Мактаби одамият: Баъзе масъалаҳои адабиёт
ва маънавият. The School of humaneness: some questions of literature and spirituality

Transcription

Translation