Письмо М.Э. Расулзаде А.М. Топчибашеву

Transcription

20 teşrinisani 1928

Stambul

Pek möhterem Ali Mardan bey!

«Müsavat» firkasinin heyeti idaresinde vuku bulan bir dekişikliîk üzerine M[illî] M[erkez] de firkayi temsil eden aradan azadan bazileri muhalifata keçmişler ve M[illî] M[erkezi] terk etmek mecburiyyetine düşmüşlerdir. Bu tebeddül bilhassa heyeti mürahassa ile etilaf maddesinden ileri kelmişdir. Bu münasibetle bazi intirikalar devam ediyor. Ehtimalki bu intirika orayada eks etmişdir. Bu kibi intirikalara ehemmiyyet vermemenizi ricaile M[illî] M[erkez]in 26 haziran etilafine sadık kalarak kendi fealiyyetinde berdevam aldiğina emin olmalisiniz. Tefsilati yakinda Parise kelecek Mustafa beyden ökrenirsiniz.

Baği hürmet

M.E. Resulzade

Translation