Письмо М.Э. Расулзаде А.М. Топчибашеву

Transcription

4  Kanunievel

Stambul 

Pek möhterem Ali Mardan bey!

27 teşrinisani tarihli müşterek mektubunuzu aldım. M.Y. Mehtief ile Akper ağalarin biranevel buraya kelmeleri ğaet tabiidir. Zaten benim M[illî] M[erkez]e kabul ettirdikim ve bir nushasinide size gönderdikim tezlerde butun azanın iştirakile bir konğra toplanmasını vez’ etmiştim.

Arkadaşlar heman vizalarını tedarik etmekte olsunlar ve bu hususda bana da ma’lumat versinler, ta inki vizanın çabuk çikmasına yardım edebilelim.

Yol parasının gönderilecegîde tabiidir. Bundan evelki mektubımda hey’ete yardım olmak üzre 6000 frank gönderilecegînide habar vermiştim, fakat halihazirde Abdul Ali bey burada bulunmadığından şimdilik para gönderilemiecektir.

Her halda arkadaşlar vizayi tedarik etsinler, ötesi kolaydir.

Baği hürmet

M[erkez] katibiumumisi

M.E. Resulzade 

P.S. Mektubunuzde mukayyet 12 teşrinisani tarihli mektubunuz bana vusul olmamiştir.

M.E.

<<Помета А.М. Топчибашева:>> В зас[едании] дел[егации]. 15.12.28. А.М.

Translation