Informacja Oddziału II. Sztabu Głównego Wojska Polskiego o działalności Dżafera Sejdameta w Rumunii Information from the Second Department of Polish Army about Seidamet's activity in Romania

Transcription

<<l.19>>

Chalres Lorence [Stanisław Zaćwilichowski]

 272.40  

m.p. 22.7.[19]30

VIIk-5

<<Pieczęć: Teka A.A.>> VII-a

[podpis nieczytelny], 27/4 [19]31

<<Pieczęć: Ściśle tajne! Trzymać pod zamknięciem>>

Zgodnie z naszą ostatnią rozmową komunikuję Wam nazwisko przedstawiciela krymskich tatarów na terenie Rumunii. Nazwisko to brzmi Med-tyn Major [Tadeusz] Kobylański został przeze mnie zawiadomiony o tym zresztą tak jak umówiliśmy się z Dżaferem [Sejdametem]. Jadąc z Konstantynopola poznajomi <<EKowalczyk: w sensie zapozna się>> on tych panów[,] względnie dokona tego dzieła wracając z Warszawy.

Odcinek tatarski na terenie Rumunii w tej chwili nie jest związany z naszymi przedstawicielami i nie jest przez nikogo obserwowany. Co się na nim dzieje dokładnie nie wiemy. Dżafer zachwalał swoich współrodaków, twierdząc, że czerpie od nich dość dużą pomoc finansową i dlatego czasopismo jego zostało przeniesione na teren Dobrudży. Nazywa się ono Eliol <<EKowalczyk: tożsame z czasopismem «Emel»>>  Dżafer wycofał się od pracy w berlińskim wydawnictwie, ponieważ ma swoje. Twierdzi on że nieporozumień żadnych nie było i że artykuły gospodarcze i polityczne będzie on pisywał od czasu do czasu.

Wyrazicielem jedynie ich ideologii jest nowy organ.

Lorencе [Stanisław Zaćwilichowski]

<<Pieczęć: Ekspoz[ytura] 2 Oddz[iału] II Szt[abu] Głów[nego]

Dnia: 25. VII. [19]31 r.

L[iczba dziennika] 1443

Grupa VII [podpis nieczytelny]>>

Translation