Informacja Oddziału II. Sztabu Głównego Wojska Polskiego o działalności przywódców Tatarów krymskich na emigracji Information from the Second Department of the General Headquarters of the Polish Army about the activitis of the Crimean Tatar leaders in emigration

Transcription

<<l.20>>

Wilhelm Martel  [Placówka polskiego wywiadu wojskowego w Paryżu 1928-1930]

272.40

m.p. 25.8.[19]30

VII-k-5

<<Pieczęć: Ściśle Tajne! Trzymać pod zamknięciem>>

Drogi Kapitanie.

Korespondent mój z Konspola [Konstantynopol] doniósł mi, że zaraz po wyjeździe Zary [Dżafer Sejdamet] zdarzyła się rozmowa między Azis-Bejem a sekretarzem Zary Hassanem. Azis-Bej był bardzo niezadowolony z tego, że Zara, wyjeżdżając do Warszawy nie pożegnał się z nim. Miał on wyrazić się przy tym następująco: „To oni tak wyjeżdżają sobie, gdzieś jeżdżą do Warszawy, przenoszą tam Komitet, a mnie o tym nie komunikują, a nawet o wyjeździe swym nie raczą poinformować, potem zaś mają pretensje, dlaczego ja im mało pomagam, dlaczego ja im nie daję wiz, teraz to ja im dam szkołę, jak ich dostanę w swoje ręce”.

Następnie Hassan uprzedził Zarę, że kobieta, która razem z jego żoną wyjechała na kurację, pozostaje w kontakcie z Azis-Bejem i prawdopodobnie jest na jego usługach. Zawiadomiłem o tym Zarę w czasie jego pobytu tu.

Punkt pierwszy niezadowolenia Azisa przyjął on dość lekko, twierdząc nie bez racji, że nie może się poddać nastrojom i fochom. Dosyć się zaniepokoił wiadomością co do pani, która towarzyszy jego żonie. Miał z tego wyciągnąć konsekwencje, czy to zrobił nie wiem.

Martel  [Stanisław Zaćwilichowski]

<<Pieczęć: Ekspoz[ytura] 2 Odd[ziału] II Szt[abu] Głów[nego]

Dnia: 29.VIII.[19]30 r.

L[iczba dziennika] 1568

Zał.

Grupa: VII. [podpis nieczytelny]

A.A. Teka>>

<<Pieczęć: Teka A.A.>> VII 13/I-[19]31

 

Translation