List Jana Gawrońskiego ze Stambułu do naczelnika Ekspozytury 2. kapitana Edmunda Charaszkiewicza dotyczący działalności przywódców Tatarów krymskich na emigracji Letter from Stambul to Captain Edmund Charaszkiewicz, head of the Ekspozytura 2, about the activities of the Crimean Tatar leaders in emigration.

Transcription

<<l.12>>

Stambuł 8 kwietnia 1930

Zał[ącznik] do L[iczba] dz[iennika] 1062

Kochany Panie Kapitanie <<EKowalczyk: najprawdopodobniej chodzi o Edmunda Charaszkiewicza>>

Następujące sprawy przychodzę u Pana poruszyć dla Zary [Dżafer Sejdamet]:

1/ Dr Mechmet Dżan Yenilijew miał przyjechać stąd na stały pobyt do Warszawy jako przedstawiciel Tatarów krymskich: by mu to umożliwić z zarazem zapoznać go z naszą wojskową organizacją sanitarną miał otrzymać posadę w jednym ze szpitali wojskowych w Warszawie. Siedzi on tu i czeka na obiecane załatwienie sprawy: co z nią słychać?

2/ Fahreddin Omer, prezes związku studentów tureckich w Bukareszcie, został przez swą organizację wyznaczony do utrzymania kontaktu z p[anem] [Tadeuszem] Kobylańskim i dostarczyć mu dla Panów wszelkich informacji i publikacji: jak dotąd p[an] Kobylański nie otrzymał co do tego podobno żadnych instrukcji.

3/  Panowie obiecali podobno przysłać tu dla Tatarów gazety krymskie, a szczególnie „Yeni Dunia”: nic tu dotąd dla nich nie otrzymałem.

4/ Omer Tanrukułu, którego rękopis o muzułmanach w Rosji załączam prześlę najlepszym kurierem, przygotowuje obecnie pracę aktualną o dzisiejszej sytuacji narodowości tureckich w Rosji. Praca poprzednia miała raczej charakter historyczno-etnograficzny: obecnie robi się broszurę o sytuacji politycznej, praca ta zajmie jeszcze parę miesięcy. By umożliwić mu to, prosimy czyby nie mógł Pan przeznaczyć mu kilka miesięcy po 40 dol[arów] miesięcznie?

5/ Sejdamet kończy obecnie broszurę polityczną o sytuacji w Rosji, do której mu materiałów dostarczyłem: wydanie tej broszury po turecku w obecnym momencie uważam za nader celowe w myśl ogólnych wytycznych naszego postępowania tutaj uzgodnionych podczas mego pobytu w Warszawie: broszura ta będzie miała ok[oło] 120-150 str[on]. Na koszt wydania tego będzie mi potrzeba około 150 doll[arów] O wyasygno[w]anie mi których  bardzo proszę.

6/ Sam Sejdamet znajduje się w tarapatach finansowych ze względu na zdrowie żony: chora jest ona już od roku i obecnie koniecznie musi ją wywieźć do Piszczan na kurację: koszty tego razem z jego podróżą dwukrotną by ją zawieźć i odwieźć  wyniosą około 500 doll[arów]: budżet jego nie zniesie tego wydatku, z którym jak widzę już prawie od roku zwleka: ale ze zdrowiem żony coraz gorzej i obecnie już nie można odkładać: proponuję on żeby mu teraz zrobić awans a potem zaciągnąć z jego miesięcznej dotacji, ale widzę że ma nadzieję, że mu Pan da jakąś w tych tarapatach zapomogę. Proszę o wiadomość jak Panowie zdecydują.

Łączę wyrazy poważania

J[an] Gawroński  

Translation