Informacja Oddziału II. Sztabu Głównego Wojska Polskiego o działalności przywódców Tatarów krymskich na emigracji Information from the Second Department of the General Headquarters of the Polish Army about the activitis of the Crimean Tatar leaders in emigration

Transcription

<<l.29>>

272.40

VIIk-5

7 lipca 1931

<<Pieczęć: Ściśle tajne! Trzymać pod zamknięciem>>

<<Pieczęć: Teka A.A.>> VI-g 21.I.[19]32 [podpis nieczytelny]

W odpowiedzi na pismo Nr 2773 komunikuję, że moje stale powtarzana ocena działalności Zary [Dżafer Sejdamet] w niczym się nie zmieniła. Nie pod tym kątem widzenia proszę rozumieć mój poprzedni w tej sprawie list a tylko pragnienie oszczędności w powierzonych nam funduszach i jak najcelowszego <<EKowalczyk: w sensie najlepszego, celowego>> ich wyzyskania. Chodziło mi przede wszystkim o sprawę publikacji w związku z zaniechaniem dalszego druku tak kosztownej już książki Zewa [Zeki Walidov]: fakt że ta oprawa była załatwiana na innym odcinku nie odgrywa tu przecież decydującej roli: jeszcze raz najusilniej proszę o uzgodnienie tej sprawy z Babilonem [Ministerstwo Spraw Zagranicznych] i może wspólnymi siłami da się załatwić. Co do innych wydatków na Zarę przekonany jestem, że lepiej zostaną przez niego wyzyskane jak przez kogokolwiek innego z naszych przyjaciół.

Bezwarunkowo nie uważam za wskazane obniżenie mu poborów do 150 i proszę o możliwe utrzymanie ich przy 175.

Rawski [Jan Gawroński]

<<Na marginesie: «Woli <<wyraz nieczytelny>> 14/7»>>

<<Pieczęć: Ekspoz[ytura] 2 Oddz[iał] II Szt[abu] Głów[nego]

Dnia 13 VII [19]31 r.

L[iczba dziennika] 2935

Zał[ącznik] %

Grupa VII [podpis nieczytelny]>>

 

Translation