Informacja o działalności Tatarów krymskich w Rumunii Information of the activities of Crimean Tatars in Romania

Transcription

<<l.59>>

Od 11 do 21 lipca spędziliśmy wśród naszych rodaków w Konstancy. Od 21 zaś do 31 wśród krymskich niepodległościowców w Bazardżyku.

Drugiego sierpnia wyjechaliśmy z dwoma adwokatami z Konstancy na objazd wsi, na zmianę z miejscowymi inteligencjami objechaliśmy po wsiach, gdzie zbierając ludność prowadziliśmy propagandę Krymu i mówiliśmy o anty-emigracji.

14 sierpnia wróciliśmy do Konstancy, 16 sierpnia koledzy wyjechali do Warszawy a my z Redaktorem „Emelu”, wyruszyliśmy znowu do wsi, celem zbierania pieniędzy za prenumeratę. Jak naznaczono na mapie, w ciągu dni 27, objechaliśmy 80 wsi. We wsiach tych nie tylko zbieraliśmy należności lecz w miarę ważności zbieraliśmy ludność i mówiliśmy o wyżej wspomnianych kwestiach i odpowiadaliśmy na ewentualne pytania.

Wskutek krótkiego czasu nie mogliśmy objechać tyle wsi w okolicach Bazardżyku i Tulczy i objechaliśmy w okolicy Konstancy. 11 września wróciliśmy do Konstancy. Nazajutrz przyjechał p[an] Dżafer Sejdamet i rozpoczął swój <<EKowalczyk: powinno być najprawdopodobniej swoją>> żywą i bezustanną pracę wśród ludności.

22 września na cmentarzu muzułmańskim Medzidje odbyły się uroczystości odsłonięcia pomnika nagrobnego byłego profesora i narodowego poety Mehmeda Niaciego. Uroczystość ta zgromadziła około 2000 ludzi z bliższych i dalszych okolic całej Dobrudży.

<<l.60>>

Po nabożeństwie młodzież wiejska wygłosiła kilka utworów zmarłego poety. Następnie przemówienie okolicznościowe wygłosili p[an] red[aktor] Mustedzib, p[an] prezes Związku Absolwentów Seminarium Nedzib, Dyrektor Seminarium p[an] Mircza Dragomiresku, prezes Stowarzyszenia Dziemiki w Dobrudży p[an] K. Sarri i były deputat p[an] Selim Abdulhakim. Ostatni zabrał głos p[an] Dżafer Sejdamet.

Po uroczystości na cmentarzu odbył się obiad, w którym wzięło udział przeszło sto osób, przeważnie młodzież. Pan Dżafer Sejdamet w swoim długim i działającym <<EKowalczyk: w sensie robiącym wrażenie>> przemówieniu do młodzieży, bardzo się wzruszył.

24 września odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia pracy politycznej p[ana] Dżafera Sejdameta. Udział w tych uroczystościach wzięło prawie sto osób. Na wstępie odczytano życiorys p[ana] Dżafera Sejdameta po czym zabrali głos p[an] Mustedzib Hadzi Fazył, dyrektor szkoły rumuńskiej p[an] Mehmed Halim Vani, w imieniu Bazardżyku nauczycielka p[ani] Lutfiye Riza, inspektor szkół tatarskich okręgu Konstancy p[an] Musellem Yusuf, były redaktor „Emelu” p[an] Rifat Mitat, w końcu pewien młody tatar za wsi Azaplar.

Na mowy powyższych osób odpowiedział p[an] Dżafer Sejdamet wspomnieniami swej pracy i podziękował za urządzenie mu tej tak serdecznej uroczystości, którą uważa za bilans ruchu niepodległościowego Krymu i zaproponował uczcić pamięć poległych za Ojczyznę przez milczenie.

Translation