Streszczenie listu do Dżafera Sejdameta Summary of a letter to Seidamet

Transcription

<<l.67>>

Streszczenie listu F. Mustedżiba do Dżafer Seid Ahmeda.

 1/ Przyjazd 4 stypendystów do Rumunii.

2/ Ruch opozycyjny na czele z dr. Nurim.

3/ Czasopisma opozycyjne „Yildirim” /Błyskawica/, wydawane w Bazardżiku od 1 marca 1932 r. i „Hak Söz” /Sprawiedliwe Słowo/.

4/ Zainteresowanie się wyżej wymienionymi czasopismami przez red[aktora] [Włodzimierza] Bączkowskiego podczas jego pobytu w Rumunii. Wyjaśnienia udzielone mu przez adw[okata] F. M[ustedżiba]

5/ Sprawy organizacyjne. Działalność na wsiach.

List pisany w jęz[yku] tureckim (alfabet arabski). Miejscami pisany jest bardzo niewyraźnie, tak, że mogłam zrobić jedynie krótki wyciąg.

L[udmiła] Nowosielska

12 VIII [19]35 r.

 

 

Translation