Informacja Oddziału II. Sztabu Głównego Wojska Polskiego o uposażeniu przyznanym Dżaferowi Sejametowi Information from the Second Department of the General Headquarters of the Polish Army about the salary paid to Seidamet

Transcription

<<l.50>>

272.95

1086/33

Określenie sprawy: Dotacja dla Dż[afer] Sejdameta na wydanie jarłyków. Stypendium. Ostrzeżenie,

1933

Sztab Główny Oddział II

<<Pięczęć: Tajne>>

L[iczba] dz[iennika] 1086/82/262 z dnia 20.VII.1933 r.

Opracowałem Józef  [nazwisko nieczytelne] 20/VII [19]33

[podpis nieczytelny] 15. VIII [19]33

Widziałem [podpis nieczytelny] 20. VII [19]33

[podpis nieczytelny] 20. VII [19]33

Porównał St.S.

Wysłał 20. VII [19]33 [podpis nieczytelny]

Współpraca: Widziałem! [podpis nieczytelny] 2/VIII [19]33 r.

[podpis nieczytelny] 16. VIII [19]33

Placówka „Asad” [Placówka Oddziału II Sztabu Głównego w Stambule 1932-1937]

<<Pieczęć: Teka A.A.>> EP. [podpis nieczytelny] 5/3 [19]37

 15. VIII [19]33

 

Translation