Lista przywódców Tatarów krymskich uczestniczących w wycieczce do Polski w 1937 r. List of Crimean Tatarts for a trip to Polan in 1937

Transcription

<<l.98>>

Nazwy uczestników wycieczki, która będzie w Polsce od dnia 20 list[opada] [1]937 do dnia 15 listopada grudnia 1937 r.

1) Bekir Muhittin Akcar

2) Emine Riza Beşev – (kobieta)

3) Mahmut  Şevver

4) Şükriye Havva (kobieta)

 

5) Müstegib H. Fazil Abdurrahman

6) Ismail H. Ahmed Ziyaeddin

7) Şükrü Mehmet Ali

8) Hamdi Nusret (<<wyraz nieczytelny>> z Konst[ancy])

9) Salim Abdülakim

10) Necib H. Fazil Abdurrahman

 

11) Mehmed Zekeria Sadulla

12) Emin Zekeria Sadulla

13) Hüsein H. Abdulla H. Hüsein

14) Şükrü Şevki Men Seyt

15) Ismail Osman Abdurraman

16) Necmiye Riza Arif (kobieta)

17) Fazıl Hüsein  

18) Münevver Yahya

19) Halide Ömer (kobieta)

20) Remziye Salim

21) Eyüb Musa – prezes Zw[iązku]-Tat[arskiego] na jego imię paszport

22) Enver Jahya

23) Necib Rüstem

24) Sebat Hüsein

25) Nazmije Ömer

Ze <<wyraz nieczytelny>>  - do

Warszawy

Wilna

Nowogródka

<<wyraz nieczytelny>>

Poznania

Z powrotem z Wilna

do Warszawy do

Halicza

<<wyraz nieczytelny>>

<<l.99>>

2 Wilna

1 Edige Szynkiewicz

2 Szamil Aljewicz

3 Aleksander Pietkiewicz

4 Lew Kestakowski

5 Ewa Mickiewiczówna

6 Walentyna Szulimowiczowa

7 Abadż

}

 

 

 

do Warszawy i z powrotem do Wilna

Poznań

1 Sabri Arikan

 

 

z Poznania <<dwa wyrazy nieczytelne>>  z wycieczką i powrót do Poz[nania]

 

Warszawa

1 Selim Ortaj

2 Dz. A. Zihni Soysal

3 Ibrahim Otar   

4 Józef Szulimowicz

5 Murza Murzicz

6 Stanisław Kryczyński

7 Murat Jakubowski

 

}

 

 

 

z Warszawy z wycieczką i powrót do Warszawy

 

 

 

 

Translation