Protokół organizacyjnego zebrania "Zjednoczenie krajów tureckich, ciemiężonych przez Rosję" (w języku polskim) Protocol of an organizational meeting of The Union of the Turkic Peoples Oppressed by Russia

Transcription

<<l.7>>

272.46

1448/36

Protokół

Poniżej znajdujący się imiona i podpis przedstawiciele krajów tureckich uciemiężonych przez Rosję, w zgromadzeniu odbywanym w Paryżu w dniach w dniach od 17 do 26 kwietnia 1936 r. wybierając pana Dżafer Sejdameta za prezesa i p[ana] Mustafa Czokaj-Ogły za sekretarza uchwalili następujące decyzje:

1 - Jednomyślnie zostali przyjęte projekty zasad porozumienia się pod nazwą: protokół odnoszący do stworzenia się zjednoczenia frontu między krajami tureckimi uciemiężonymi  przez Rosję, składające się z 8 paragrafów, którego odpis załączonego do tego protokołu, odnoszące się do stworzenia zjednoczonego frontu pomiędzy krajami tureckimi uciemiężonymi przez Rosję, walczących za swoją narodową niepodległość przeciwko okupacjom sowieckim, temu wspólnemu i historycznemu wrogowi i imperializmu rosyjskiemu, znajdujących się w zgromadzeniu tylko p[an] Mustafa Vekili żądał żeby przekreślić wyraz, religii, będące we wstępie protokołu projektu, wysuniętymi myślami przez niego pryncypalnymi i taktycznymi, żądał także żeby Północny Kaukaz był poza porozumia i chciał żeby był zanotowany do protokołu te [jego] myśli osobiste.

Uwarunkowane zostały stwierdzeniem i podpisane przez należnych organizacji niniejszego protokołu o porozumienie, przyjmowanego z warunkiem w ciągu trzy miesięcy urzeczywistnienie od powyższej daty.

Zawartość niniejszego protokołu odnosząca [się] do zjednoczenia frontu, będzie tajemniczone [EKowalczyk: chodzi o «utajnione»] póki zawzięcia [EKowalczyk: chodzi o «uchwalenia»] specjalnej decyzji, przez kongres stałego zarządu, który odbędzie się za rok. Żeby wykonać przyjęte decyzje zgromadzenie wybrało jako sekretarza generalnego tego porozumienia frontu tureckich [państw] szanownego pana Dżafera Sejdameta. Zarówno tak, będzie potwierdzony przez organizacje porozumiewających tego protokołu porozumienia, jak należy potwierdzić kandydata generalnego

<<l.8>>

7 – Organizacje i przedstawiciele niepodległościowych krajów tureckich uciemiężonych przez Rosję, robiąc wspólne zebranie rozmawiają między sobą i z naszymi ludnościami politycznie i kulturalnie. Zwłaszcza ma się położyć nacisk na wspólne zebranie i rozmowę oraz w tych zebraniach zaopatrzy się podanie wiadomości dotyczący do ogólnych wszystkich krajach tureckich, do młodzieżą należącym do krajów tureckich uciemiężonych przez Rosję, znajdującą się w każdym środowisku.

8-W razie potrzeby zaweźmie się wspólne decyzje i ogłasza się deklaracja przez organizacje wchodzące w skład frontu, które z punktu widzenia frontu krajów tureckich uciemiężonych przez Rosję mające bez wątpienia specjalne znaczenie pod warunkiem, odnoszenia się do pewnemu problemowi kulturalnemu i politycznemu.

podpisy:

prezes Dżafer Sejdamet

Mehmed Emin Resulzade

Mehmed Girej [Sunsz]

Mir Yakub Mehdi [Mechtiew]

M[ustafa] Vekili

Ayas Ishaki

sekretarz Czokaj-Ogły Mustafa

<<Pieczęć: Ekspoz[ytura] 2 Oddz[iał] II Szt[abu] Głów[nego]

Dnia 12 VI 1936

L[iczba] 1448

Zał[ącznik] 2

Grupa 27 [podpis nieczytelny]>>

13/VI [19]36 r.

[podpis nieczytelny] 12/6 [19]36

<<Pieczęć: Podreferat B

Akt L[udmiła] N[owosielska]12 VI [19]36>>

Translation