Browse Documents (335 total)

  • Tags: National Question

حکایتها آکنده از حیات Stories full of life

Muhammadjon Shakuri (Shakurov) (1924-2012) was a Tajik philologist and academician. He studied at the pedagogical institute in Dushanbe and later earned his kandidatskaia and doktorskaia degrees at the Institute of World Literature in Moscow. His professional home, however, remained the Rudaki Institute of Language and Literature in Dushanbe. In the late 1980s he became a leading figure in the campaign for the primacy of the Tajik language. This volume, published in the Arabic/Persian script with the support of the Iranian Embassy in Dushanbe, includes accounts of raising Tajik-speaking children in a mixed family (his wife was Russian), his experience studying for a graduate degree, and his perestroika-era activism.
Date: 2014 Source: Shakuri, Muhammadjon. Hikoiathoi okhanda az hayot. Dushanbe: Royzanii farhangi Saforati Jumhurii Islomi Eron dar Tojikiston, 2014.
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/TajMem/TajMem_011.pdf
Transcription

Экстренное отношение начальника Изысканий по устройству водохранилищ в верховьях р. Сырдарьи И.Г. Александрова туркестанскому генерал-губернатору Ф.В. Мартсону о назначении воинских команд для охраны технического персонала и казенного имущества гидрометрических станций в Пишпекском и Наманганском уездах. Urgent official letter from I. G. Aleksandrov, director of Surveying for the Construction of Reservoirs in the Upper Reaches of the Syr Darya, to F. V. Martson, governor-general of Turkestan, on the appointment of military squads to protect technical personnel and the state property of hydrometric stations in Pishpek and Namangan uezds.

Date: 1916-07-18 Source: RGIA,f.432,op.1,d.422,l.6,7
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-014.pdf

Ҳамтабаки Шодмон Юсупов ва Хулькар Юсупов ПӮКИД.
The Union of Shodmon Yusuf and Khulkar Yusupov has come Undone

From the publisher: Ҳеҷ гоҳ бо чунин дилгарми дар навиштани посухе capгарм нашуда будам, чуноне ки дар як моҳи пас аз Наврӯзи соли 2011. Зеро ҳамин даҳ-понздаҳ соли ахир чандин китоб ва садҳо мақола дар мукобили андеша ва шахсияти Мирбобои Мирраҳим (Мирраҳимов) ба нашр расида, ки аксари онҳо қобили накд ва посух нестанд, аммо дурӯғпароканӣ ва тӯҳматномаи С. Мирзорахматов аз ҷинси дигар аст. Дар мавриди навиштаҳои С. Мирзорахматов метавон танҳо бо ибораи хеле зебои Ибни Ҳуққал (Ҳавқал) ифодаи матлаб кард, ки барҳақ дар сурату сирати ин қабил бузургворон мефармояд: «ишон пойбанд ба фазоили ахлоқӣ нестанд ва дар касби разоил бисёр ҳарисанд». Ба ҳар ҳол дурӯғпароканиҳои ҷаноби С. Мирзорахматов, боне шуд, ки дар посухҳо бо бурҳони қотеъ парда аз чеҳраи ҳақиқии он кас бардошта, шахсияти яке аз коргардонони асосии фоҷиаҳои хунини моҳи феврали соли 1990 барои касби мақоми аввал дар Тоҷикистонро дақиқ нишон дода, бисёр дигар иттилоот ва далелҳо дар боби таърихи худшиносии миллии тоҷикон ва умуман таърихи навин мисол оварда шавад, ки то ба ҳол аксарият аз онҳо огоҳ набуданд ва ё бархе аз таре ва барқасд аз онҳо иҷтиноб меварзиданд...
Mirboboi Mirrahim (Mirbobo MIrrahimov) is a translator and expert in pre-Islamic religions. During perestroika, he became famous for his writings on the Tajik language and was one of the first writers to publicly discuss the status of Samarqand and Bukhara. He also became one of the cofounders of Rastokhez, Tajikistan's first independent political organization.et and writer; during perestroika he was one of the founders of Rastokhez, Tajikistan's first independent political organization. He later was involved in the brief opposition-led government that controlled Dushanbe between May and November 1992. This work comprises a combination of memoir-like sketches of the late 1980s and early 1990s, as well as polemics directed at those rival politicians and authors that Mirrahim believes to have misrepresented fact in their own published works.
Date: 2012 Source: Mirrahim, Mirboboi. Hamtabaqi Shodmon Iusuf va Khulkar Iusupov Pukid. Dushanbe: Bukhoro, 2012.
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/TajMem/TajMem_038.pdf
Transcription

Худое, худро бишиносам To know oneself and to know God

From the publisher: Олим ва нависандаи маъруф Расул Ҳодизода дар китоби хотироташ ҳамзамон бо тасвири марҳилаҳои зиндаги ва фаъолияти худ дар бораи воқеахри таърихии илму маданият ва симохри шинохтаи адабиёт, илм ва фарх,анги тоҷик хркоятхри ҷолиб аз диду дили худ нақл намудааст. Чунонки муаллиф гуфтааст, ин китоб "еде аз саҳифаҳои таърихи замой ва одамон аст", ки 6а хонандаи имруз тақдим мешавад. Rasul Hodizoda (1928-2010) was a writer, translator, and scholar. Born in Samarkand, he studied in Tashkent, worked briefly in radio, and later did graduate work in Moscow. Hodizoda spent most of his career at the Rudaki Institute in Dushanbe, but was also active in the Union of Writers and published in all-union publications such as Druzhba Narodov. These particularly detailed memoirs cover his childhood, education, and career. Hodizoda also provides detail on his experiences writing a novel about Ahmad Donish and his relationship with mentors like Sadriddin Ayni, Mikhail Andreev, and Aleksandr Semenov, as well as contemporaries like Muhamadjon Shakurov (Shakuri), Shavqat Niezi, Semen Lipkin, and Mikhail Zand.

Date: 2006 Source: Hodizoda, Rasul. Khudoe, khudro bishinosam. Dushanbe: Devashtich, 2006.
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/TajMem/TajMem_012.pdf
Transcription

Ходатайство председателя исполнительного комитета Временного правительства Шебалина министру-председателю князю Г.Е. Львову и военному министру А.И. Гучкову о возмещении убытков от мятежа «киргиз». Petition from Shebalin, chairman of the executive committee of the Provisional Government, to Prince G. Ye. Lvov, minister-chairman, and Minister of War A. I. Guchkov for compensation for losses from the “Kirgiz” revolt.

Date: 1917-04-10 Source: RGVIA,f.400,op.1,d.4639,l.44
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-167.pdf

Указ императора Николая II об объявлении Туркестанского военного округа на военном положении. Decree of Emperor Nicholas II declaring martial law in the Turkestan Military District.

Date: 1916-08-25 Source: RGVIA,f.165,op.1,d.1554,l.1
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-064.pdf

Указ императора Николая II о разделении Сибири и Среднеазиатских областей на военные округа с соответственными изменениями в устройстве их высшего гражданского управления. Decree of Emperor Nicholas II on the division of Siberia and the Central Asian obklasts into military districts with the relevant changes in the structure of their top-level civilian administration.

Date: 1897-12-26 Source: Polnoe sobraniie zakonov Rossiiskoi imperii. Sobraniie 3, t. XVII
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-003.pdf

Турсунзода дар ёдҳо Recollections about Tursunzoda

From the publisher: Мунодии сулҳу вассофи Ватан, шоири тавонову мураббии аҳли сухан ва яке аз муборизони фаьоли дӯстии халқхои олам Мирзо Турсунзода бо хислатхои наҷибонаю ашъори рангини хеш дар дили хамватанону хамкаламон абадан маскан гирифтааст. «Турсунзода дар ёдхо» дастагулест аз хотироти адибони бузурги олам ва дӯсзону аҳли қалам, ки ба муносибати 100-солагии ин сухансолори бузург пешкашатон мегардад.
Mirzo Tursunzoda (1911-1977) was a Tajik poet and writer, still recognized as one of the most important figures in 20th century Tajik literature. Many of his poems focused on anti-colonial themes. Tursunzoda held a number of important government posts, including chairman of the Soviet Committee for Solidarity with the Countries of Asia and Africa (SKSSAA), member of the Committee for Peace, chairman of the Union of Writers of the Tajik SSR, and a member of the Central Committee of the Communist Party of the Tajik SSR. This volume collects recollections from dozens of writers and colleagues, including Loiq Sherali, Aleksandr Dzasohov, Iosif Braginskiy, Gulnazar, and Rasul Gamzatov.
Date: 2011 Source: Safar, Gulanazar and Gurez Safar (eds). Tursunzoda dar yodho. Dushanbe: Adib, 2011.
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/TajMem/TajMem_024.pdf
Transcription

Трудный путь к знанию
The Long Road to Knowledge

From the publisher: Воспоминания крупнейшего советского востоковедад, академика АН Таджикистана Б.И. Искандарова - повествование о жизненном пути ученого, неустанном поиске знания и освоении "белых пятен" в истории Средней Азии, Памира и Гиндукуша. Автор рассказывает о трудной жизни в памирских кишлаках в 20-е годы, учебе в знаменитон ЛИФЛИ, участии в Великой Отечственной войне, многолетней работе в Институте истории АН Таджикистана (директором его Б.И. Исканадров был с 1962 по 1994 г.), встречах со многими замечательными учеными. Bahodur Iskandarov (1912-2014) was a historian and head of the Institute of History of the Academy of Sciences of the Tajik SSR from 1962 to 1994. These memoirs cover his childhood in the Pamirs, his education in Leningrad, service during the Great Patriotic War, and epsidoes from his career as a researcher.
Date: 1999 Source: Iskandarov, Bahodur. Trudnyi put' k znaniu. Moscow: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, 2000.
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/TajMem/TajMem_058.pdf
Transcription

То ба кай об аз таги ях меравад? How Long will the Water Keep Flowing Under the Ice?

From the publisher: Ман сулоли "То ба кай об аз таги ях меравад?"-ро баъд аз дахуним сол такрор мекунам ва боз рӯ ба ҷомеа меорам. Ин мақолаҳо натиҷаи заҳматҳои хоксоронаи муаллиф дар роҳи худшиносии милиӣ мебошад. Ҳар яке аз онҳо боиси баҳсу вокунише дар ҷомаи Ҷумҳурӣ қарор гирифтаанд ва гувохи онанд, ки ин талошҳо дар роҳи Озодӣ ва Истиқлоли кишвар фаро расид. Mirboboi Mirrahim (Mirbobo MIrrahimov) is a translator and expert in pre-Islamic religions. During perestroika, he became famous for his writings on the Tajik language and was one of the first writers to publicly discuss the status of Samarqand and Bukhara. He also became one of the cofounders of Rastokhez, Tajikistan's first independent political organization. This memoir, published during Mirrahim's exile in Iran, reprints a series of his articles, along with commentary and critique of the work of others.
Date: 1998 Source: Mirrahim, Mirboboi. To ba kai ob az tagi iakh meravad? Tehran: Atlas, 1998.
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/TajMem/TajMem_056.pdf
Transcription

Субҳи ситоракуш The Dawn That Puts Out the Stars

From the publisher: Хулоса, таҳлил ва натиҷабардориҳои муаллиф аз воқеъаҳои охири Тоҷикистон. Ин китоб барои оммаи васеъи хонандагон, хусусан сиёсат-мадорон, таърихнависон ва барои онҳое, ки дар роҳи маърифати худшиносии милиӣ мекушанд, навишта шудааст. Asliddin Sohibnazar (1939 - ?) was a Soviet-era economist who worked in the Tajik SSR's planning agencies. During perestroika he became an opposition politician, and in 1991 was Davlat Khudonazarov's vice-presidential candidate. This memoir describes the last years of the USSR and Sohibnazar's time in politics, as well asides that extend forward and backwards in time.
Date: 1997 Source: Sohibnazar, Asliddin. Subhi Sitorakush. Dushanbe: Donish, 1997.
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/TajMem/TajMem_054.pdf
Transcription

Статистические сведения об убытках, нанесенных «киргизскими» беспорядками в Семиречье. Statistical information on the losses caused by the “Kirgiz” disorders in Semirechie.

Date: 1917 Source: RGVIA,f.400,op.1,d.4639,l.93
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-132.pdf

Срочное представление заведующего переселенческим делом в Семиреченской области В.А. Гончаревского в переселенческое управление министерства земледелия о необходимости оказания помощи населению области, пострадавшему во время «киргизского» восстания. Urgent report from V. A. Goncharevsky, manager of resettlement in Semirechie Oblast, to the Resettlement Office of the Ministry of Agriculture on the necessity of providing assistance to people in the oblast who were affected by the “Kirgiz” uprising.

Date: 1917-03-10 Source: RGVIA,f.391,op.6,d.43,l.49-50ob
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-149.pdf

Справка о приостановлении Временным правительством призыва инородцев на тыловые работы. Fact sheet on the suspension by the Provisional Government of the conscription of minority members for logistical work.

Date: 1917-03-28 Source: RGVIA,f.400,op.1,d.4543,l.123
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-164.pdf

Справка канцелярии Туркестанского генерал-губернатора о количестве православного населения Туркестанского края по областям. Fact sheet from the office of the Turkestan governor-general on the numbers of the Russian Orthodox population in Turkestan Krai by oblast.

Date: 1916-10-07 Source: RGVIA,f.165,op.1,d.1557,l.1
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-096.pdf

Справка Азиатской части Главного штаба о денежных выплатах на ликвидацию последствий «киргизских» беспорядков в Семиреченской области. Fact sheet from the Asian Section of the Main Staff on cash payments for the recovery from the “Kirgiz” disorders in Semirechie Oblast.

Date: 1917-06-24 Source: RGVIA,f.400,op.1,d.4639,l.89-90
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-177.pdf

Солҳо ва одамони наҷиб. (аз дафтари хотира). Interesting times and interesting people

Muhiddin Zoirov (1931-2018) was a Tajikistani Party and government official. Originally from the village of Laqqon in Badakhshan, he studied agriculture in Dushanbe before embarking on a Party career that saw him rise to the post of Minister of Agriculture of the Tajik SSR and First Secretary of Gorno-Badakshan party organization. This volume collects his thoughts on various state and Party figures he encountered in his career, including Jabbor Rasulov, Abdulahad Kakhorov, as well as many local officials, farm managers, and others. The volume includes over 40 pages of photographs from the author's collection.
Date: 2012 Source: Zoirov, Mukhiddin. Solho va odamoni najib (az daftari khotira). Dushanbe: Shujoyon, 2012.
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/TajMem/TajMem_022.pdf
Transcription

Сношение начальника жандармского полицейского управления Ташкентской железной дороги полковника И.В. Татаринова начальнику штаба Казанского военного округа генерал-лейтенанту Ф.Н. Добрышину об отмене ранее вышедшего распоряжения ввиду преждевременности снятия охраны с железной дороги. Message from Col. I. V. Tatarinov, chief of the gendarme police administration of the Tashkent Railroad, to Lieut.-Gen. F. N. Dobryshin, chief of staff of the Kazan Military District, on the cancellation of the previously issued directive due to the prematureness of removing security guards from the railroad.

Date: 1916-08-02 Source: RGVIA,f.1720,op.2,d.193,l.8
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-023.pdf

Секретное донесение управляющего Политическим агентством в Бухаре Н.А. Шульги в Третий политический отдел МИД о переговорах с вр.и.д. Туркестанского генерал-губернатора генералом М.Р. Ерофеевым о порядке официального приветствия местным населением русских офицеров и чиновников всех ведомств. Secret dispatch from N. A. Shulga, manager of the Political Agency in Bukhara, to the Third Political Department of the Foreign Ministry, on the negotiations with Gen. M. R. Yerofeev, the acting governor-general of Turkestan, on the rules for official salutations by the local population to Russian officers and officials of all agencies.

Date: 1916-07-22 Source: AVPRI,f.Sredneaziatskii stol,op.486,d.185,l.83
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-016.pdf

Секретное донесение начальника Туркестанского почтово-телеграфного округа С.П. Орлова начальнику Главного управления почт и телеграфов МВД В.Б. Похвисневу о нарушении почтового и телеграфного сообщения в Семиреченской области с приложением схем районов повреждения телеграфных линий и ведомостей расходов на их исправление. Secret dispatch from S. P. Orlov, director of the Turkestan Postal and Telegraph District, to V. B. Pokhvisnev, director of the Main Administration of Post and Telegraph Offices, on the disruption of postal and telegraph communications in Semirechie Oblast, with charts attached showing areas of damage to telegraph lines and records of expenditures for their repair.

Date: 1917-01-23 Source: RGIA,f.1289,op.12,d.1265,l.125-141
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-136.pdf

Сарнавишт Fate

From the publisher: Қудратуллоҳи Искидарғи дар иигоштаҳояш бо номи «Сарнавишт» аз дидаву шунидаҳояш бозгӯ шудааст, ки паҳлӯуои норӯшани ҳаёти солиёни гузаштаи рӯзгорашро рушанӣ меандозанд. Qudratulloi Iskidarghi (Sharifi Jamil Qudrati), b. 1927, was a longtime employee of the Tajik SSR's Committee for Radio and Television, and worked closedly from 1960s-1980s with many television and movie directors. Originally from the small village of Dargh near Aini, his memoir comments on his work and origins.
Date: 2014 Source: Iskidarghi, Qudratulloi. Sarnavisht. Dushanbe: Kayhon, 2014.
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/TajMem/TajMem_021.pdf
Translation

Самый молодой министр Советского союза и председатель Госплана в СССР The youngest minister and Gosplan chairman in the USSR

From the publisher: В этом томе серии «Хокирох» дано описание не только жизни и трудовой деятельности героя книги — самого молодого министра в Советском Союзе и Председателя Госплана в СССР, но и деятельности Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог, а также Госплана Таджикистана. Серьезное внимание уделено вопросам развития инфраструктуры, в том числе дорог, а самое главное — экономики и перспектив развития Таджикистана. Специалисты и профессионалы с интересом прочтут о том, что планировал и собирался создать молодой руководитель, а также смогут сравнить основные народно-хозяйственные показатели 90-годов прошлого века и темпы развития сегодняшней экономики Республики Таджикистан. Книга рассчитана на широкий круг читателей. Buri Karimov (1958-) was a government minister in the Tajik SSR in the mid to late 1980s, reaching the post of Chairman of the State Planning Committee (Gosplan Tajik SSR) by 1989. Famous for becoming the youngest minister in the USSR at age 28 in 1987, Buri Karimov was an ambitious and charismatic late Soviet Tajik politician. He reached the post of republican Gosplan chairman in 1989, but fell out of favor and lost his Party and government positions in 1990 as a result of the February 1990 riots in Dushanbe. This memoir is focused on his work as Minister of Automobile Roads and later as Gosplan chairman in the late 1980s.
Date: 2017 Source: Karimov, Buri. Samyi molodoi ministr Sovetskogo soiuza i predsedatel' gosplana v SSSR. Moscow: Instransdornauka, 2017.
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/TajMem/TajMem_062.pdf
Transcription

Роҳи беҳбуд The path of improvement

From the publisher: «Рохи бехбуд» манмӯаи хотирот ва маколоти ҷомеашинос, иқтисоддон ва олими шинохтаи тоник - профессор Карим Абдулов мебошад. Karim Abdulov (1939-2010) was a Komsomol and Tajik Communist Party functionary in the 1970s and 1980s. As a protege of Rahmon Nabiev, he was forced out of the Tajik Party apparatus in 1988, whereupon he took up an academic career. His memoir covers his years in the Tajik Communist Party leadership, as well as the events of perestroika.
Date: 1995 Source: Abdulov, Karim. Rohi behbud. Dushanbe, 1995.
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/TajMem/TajMem_052.pdf
Transcription

Река времени: от Сталина до Горбачева The River of Time: From Stalin to Gorbachev

Nuriddin Mukhitdinov (1917-2008) was an Uzbek Soviet party official and later ambassador to Syria. A veteran of the great patriotic war, he became first secertary of the Communist Party of Uzbekistan under Khrushchev before becoming the first Central Asian to member of the Presidium (Politburo) of the Communist Party of the Soviet Union. This volume of Mukhitdinov's memoirs provides much more information about his time as ambassador to Syria as well as his relationship with Sharof Rashidov, Frol Kozlov, Aleksei Kosygin, and others.
Date: 1994 Source: Mukhitdinov, Nuriddin. Reka vremeni: Ot Stalina do Gorbacheva. Moscow: Rusti-Rosti, 1994.

Распоряжение Временного правительства о возвращении на родину всех инородцев, призванных для работ на фронте. Directive of the Provisional Government on the return to the homeland of all minority members conscripted for work on the front.

Date: 1917-05-09 Source: RGVIA,f.400,op.1,d.4543,l.134
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-174.pdf

Рапорт управляющего канцелярией Туркестанского генерал-губернатора в Главный штаб о восстановлении свободного проезда местного населения по железным дорогам края. Report from the manager of the office of the Turkestan governor-general to the Main Staff on the restoration of free travel for the local population on the krai’s railroads.

Date: 1916-08-19 Source: RGVIA,f.400,op.1,d.4546,ch.1,l.271
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-053.pdf

Рапорт ротмистра Отдельного корпуса жандармов Железнякова директору департамента полиции Е.К. Климовичу о положении в Семиреченской области. Report from Zhelezniakov, captain of the Separate Gendarme Corps, to Ye. K. Klimovich, director of the police department, on the situation in Semirechie Oblast.

Date: 1916-08-12 Source: RGVIA,f.400,op.1,d.4546,ch.1,l.260
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-041.pdf

Рапорт прокурора ташкентской судебной палаты А.И. Адамова министру юстиции А.Ф. Керенскому о незаконности конфискации земли у «киргиз». Report from A. I. Adamov, prosecutor of the Tashkent Judicial Chamber, to Minister of Justice A. F. Kerensky on the illegality of the confiscation of land from the “Kirgiz.”

Date: 1917-03-20 Source: RGVIA,f.400,op.1,d.4548,l.71
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-160.pdf

Рапорт начальника Изысканий по устройству водохранилищ в верховьях р. Сырдарьи И.Г. Александрова в Отдел земельных улучшений министерства земледелия о нападении «киргизов» на Джумгальскую гидрометрическую станцию, уничтожении и разграблении имущества изыскательных партий. Report from I. G. Aleksandrov, director of Surveying for the Construction of Reservoirs in the Upper Reaches of the Syr Darya, to the Department of Land Improvements of the Ministry of Agriculture on the attack by “Kirgiz” on the Dzhumgal hydrometric station and the destruction and looting of property of surveying parties.

Date: 1916-09-30 Source: RGIA,f.426,op.3,d.205,l.42-49,50-64
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-092.pdf

Рапорт и.д. начальника штаба Туркестанского военного округа полковника Михайловского начальнику Генерального штаба генерал-лейтенанту П.И. Аверьянову о количестве войск в Семиреченской области до возникновения беспорядков. Report from Colonel Mikhailovsky, acting chief of staff of the Turkestan Military District, to Lieut.-Gen. P. I. Averianov, chief of the General Staff, on the number of troops in Semirechie Oblast before the disorders broke out.

Date: 1916-08-20 Source: RGVIA,f.2000,op.3,d.2463,l.394-395
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-054.pdf

Рапорт генерал-губернатора Туркестанского края А.Н. Куропаткина императору Николаю II о восстании в Туркестанском крае и мерах по его подавлению. Report by Turkestan Krai governor-general A. N. Kuropatkin to Emperor Nicholas II on the uprising in Turkestan Krai and the measures to suppress it.

Date: 1917-02-22 Source: RGVIA,f.400,op.1,d.4548,l.1-15ob
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-142.pdf

Рапорт военного губернатора Семиреченской области генерал-лейтенанта М.А. Фольбаума в штаб Туркестанского военного округа о восстании в Семиреченской области. Report from Lieut.-Gen. M. A. Folbaum, military governor of Semirechie Oblast, to the staff of the Turkestan Military District on the uprising in Semirechie Oblast.

Date: 1916-08-09 Source: RGVIA,f.1396,op.3,d.549,l.194ob
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-034.pdf

Размышленние о пройденном пути Reflections on the path I've walked

From the publisher: Эта книга — воспоминания одного из старейших ученых Узбекистана, Героя Социалистического Труда, члена Академии наук Узбекской ССР Т.Н. Кары-Ниязова. В основе ее содержится материал книги, вышедшей в 1967 году в Ташкенте под таким же названием. Готовя книгу к настоящему изданию, автор сделал дополнения. Он рассказывает о состоянии культуры в Туркестане в дооктябрьский период и о культурном и научном строительстве в Узбекской ССР . Читатель узнает о замечательных людях, с которыми автору пришлось вместе работать, о содружестве ученых разных национальностей, о их вкладе в развитие нашей Родины. В последней главе автор делится впечатлениями поездок в разные страны. Tashmuhammed Niazovich Kary-Niazov (1897–1970) was an Uzbek educator, mathematician, and historian. This memoir, published during the Soviet era, covers his childhood in pre-revolutionary Central Asia, work as a teacher and educator after the revolution, involvement with the alphabet reforms of the 1940s, as well as his travels to Italy, Japan, Afghanistan, India, and Bulgaria. This is the second, expanded, edition, of a memoir that first appeared in Tashkent in 1967.
Date: 1970 Source: Kary-Niazov, Tashmuhamed Nizaovich. Razmyshlenie o proidennom puti. Moscow: Politizdat, 1970.
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/TajMem/TajMem_019.pdf
Transcription

Прошение уполномоченных «киргиз» Пишпекского уезда Временному правительству и Государственной думе об отмене переселения «киргиз» из Пишпекского уезда. Petition from representatives of the “Kirgiz” in Pishpek Uezd to the Provisional Government and the State Duma for a cancellation of the resettlement of the “Kirgiz” from Pishpek Uezd.

Date: 1917-03-12 Source: RGVIA,f.400,op.1,d.4548,l.45-47
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-151.pdf

Прошение представителей кочевого и оседлого населения Пишпекского уезда Семиреченской области председателю Государственной Думы IV созыва М.В. Родзянко о разрешении выселенным в горные районы участникам «киргизского» восстания вернуться в места своего постоянного проживания. Petition from representatives of the nomadic and settled population of Pishpek Uezd, Semirechie Oblast, to M. V. Rodzianko, chairman of the Fourth State Duma, for permission for the participants in the “Kirgiz” uprising banished to mountain areas to return to the areas of their permanent residences.

Date: 1917-03-13 Source: RGIA,f.1405,op.530,d.956,l.55,56,57,58
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-154.pdf

Прошение председателя Туркестанского комитета Временного правительства Н.Н. Щепкина министру-председателю, военному министру и министру земледелия о дополнительной денежной помощи «киргизам», бежавшим из Семиреченской области в пограничные китайские владения. Petition from N. N. Shchepkin, chairman of the Turkestan Committee of the Provisional Government, to the minister-chairman, the minister of war and the minister of agriculture for supplemental financial assistance for the “Kirgiz” who fled from Semirechie Oblast to Chinese border possessions.

Date: 1917-04-23 Source: RGVIA,f.400,op.1,d.4639,l.47
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-171.pdf

Прошение председателя Туркестанского комитета Временного правительства Н.Н. Щепкина Временному правительству о выделении средств для ликвидации последствий «киргизских» беспорядков в Семиречье. Petition from N. N. Shchepkin, chairman of the Turkestan Committee of the Provisional Government, for the allocation of funds for the recovery from the “Kirgiz” disorders in Semirechie.

Date: 1917-05-24 Source: RGVIA,f.400,op.1,d.4639,l.59-62
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-176.pdf

Прошение крестьян с. Титовки Пржевальского уезда Семиреченской области в Государственную думу о компенсации за имущество, разграбленное «киргизами» в ходе беспорядков. Petition from the peasants of the village of Titovka in Przhevalsk Uezd, Semirechie Oblast, to the State Duma for compensation for the property looted by the “Kirgiz” during the disorders.

Date: 1917-03-26 Source: RGVIA,f.400,op.1,d.4639,l.41
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-163.pdf

Протокол межведомственного совещания, образованного при Военном министерстве для обсуждения вопроса об оказании материальной помощи русскому и «киргизскому» населению Семиреченской области, пострадавшему от «киргизского мятежа» в 1916 г. Minutes of the interagency conference formed under the Ministry of War to discuss the question of providing material assistance to the Russian and “Kirgiz” populations of Semirechie Oblast, which were affected by the “Kirgiz rebellion” in 1916.

Date: 1917-07-08 Source: RGVIA,f.400,op.1,d.4639,l.102-106
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-181.pdf

Протокол допроса обвиняемого в расхищении конфискованного имущества «киргизов» после их восстания в г. Пржевальске Семиреченской области в 1916 г. И.А. Поцелуева судебным следователем Верненского окружного суда. Record of the interrogation of I. A. Potseluev, charged with stealing the confiscated property of “Kirgiz” after their uprising in the town of Przhevalsk, Semirechie Oblast, in 1916, by the court investigator of the Verny District Court.

Date: 1916-09-21 Source: GARF,f.124,op.42,d.129,l.2-9
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-087.pdf

Проект формирования 4-й отдельной казачьей сотни в Семиреченском казачьем войске в связи с волнениями «туземного» населения. Plan for the formation of the fourth separate Cossack sotnia in the Semirechie Cossack army in connection with disorders among the “indigenous” population.

Date: 1916-11-12 Source: RGVIA,f.400,op.1,d.4521,l.70-71ob
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-115.pdf

Проект формирования 3 особых казачьих сотен в Семиреченском казачьем войске в связи с волнениями «туземного» населения с приложением штата. Plan for the formation of three special Cossack sotnias in the Semirechie Cossack army in connection with disorders among the “indigenous” population, with a list of personnel attached.

Date: 1916-08-08 Source: RGVIA,f.400,op.1,d.4521,l.40-42ob
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-031.pdf

Приказ Туркестанского генерал-губернатора и командующего войсками Туркестанского военного округа генерал-адъютанта А.Н. Куропаткина о призыве «туземцев» на работы в тыловых районах действующих армий с приложениями: 1. Порядок организации и снаряжения рабочих партий, отправляемых в тыловые районы действующих армий; 2. Порядок освобождения от наряда отдельных лиц по ходатайствам различных учреждений; 3а. Ведомость распределения наряда рабочих на тыловые работы по уездам и волостям Сыр-Дарьинской области (ошибочно датирована 28 августа 1916 г.); 3б. Ведомость распределения наряда рабочих на тыловые работы по уездам и волостям Самаркандской области; 3в. Ведомость распределения наряда рабочих на тыловые работы по уездам и волостям Ферганской области; 3г. Ведомость распределения наряда рабочих по уездам и аульным обществам Закаспийской области; 4. План перевозки первых 30 эшелонов рабочих Туркестанского края с 18 сентября по 18 октября 1916 г. Приложение 1 к рапорту генерал-губернатора Туркестанского края А.Н. Куропаткина императору Николаю II от 22 февраля 1917 г. Order by Adjutant-Gen. A. N. Kuropatkin, the governor-general of Turkestan and commander of the troops of the Turkestan Military District, on the conscription of “locals” for work in the rear areas of active armies with annexes: 1. Procedure for organizing and equipping workers parties’ to be sent to the rear areas of active armies; 2. Procedure for exempting specific individuals from a detail based on petitions from various institutions; 3a. Record of assignment of the workers’ detail to logistical work by uezd and volost in Syr-Darya Oblast (erroneously dated 28 August 1916); 3b. Record of assignments of the workers’ detail to logistical work by uezd and volost in Syr-Darya Oblast (erroneously dated 28 August 1916); 3b. Record of assignments of the workers’ detail to logistical work by uezd and volost in Samarkand Oblast; 3c. Record of assignment of the workers’ detail to logistical work by uezd and volost in Fergana Oblast; 3d. Record of assignment of the workers’ detail to logistical work by uezd and village community in Transcaspian Oblast; 4. Plan for transportation of the first 30 trainloads of workers in Turkestan Krai from 18 September to 18 October 1916. Annex 1 to report from A. N. Kuropatkin, governor-general of Turkestan, to Emperor Nicholas II dated 22 February 1917.

Date: 1916-08-23 Source: RGVIA,f.165,op.1,d.1553,l.1-2,2ob-3,3ob-4,4ob,5,5ob-6,6ob-7,12-12ob
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-060.pdf

Приказ Туркестанского генерал-губернатора А.Н. Куропаткина войскам Туркестанского военного округа, содержащий сведения о взаимоотношениях русского и местного населения в Семиреченской области. Order from Turkestan governor-general A. N. Kuropatkin to the troops of the Turkestan Military District containing information between the Russian and local populations in Semirechie Oblast.

Date: 1917-03-25 Source: RGVIA,f.1396,op.2,d.2071,l.31-32
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-162.pdf

Приказ Туркестанского генерал-губернатора А.Н. Куропаткина войскам Туркестанского военного округа об увольнении в отпуск солдат из пострадавших от восстания уездов с приложением списка разоренных селений Семиреченской области. Order from Turkestan governor-general A. N. Kuropatkin to the troops of the Turkestan Military District on the furloughing of soldiers from the uezds that were affected by the uprising, with a list attached of the devastated settlements in Semirechie Oblast.

Date: 1917-03-16 Source: RGVIA,f.1396,op.2,d.2071,l.15-16ob
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-158.pdf

Приказ Туркестанского генерал-губернатора А.Н. Куропаткина войскам Туркестанского военного округа о предании суду «киргизов» Семиреченской области за грабежи, и покушение на убийство во время беспорядков. Order by Turkestan governor-general A. N. Kuropatkin to the troops of the Turkestan Military District on bringing to trial “Kirgiz” from Semirechie Oblast for robberies and attempted assassination during the disorders.

Date: 1917-02-20 Source: RGVIA,f.1396,op.2,d.2071,l.6-7
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-141.pdf

Приказ по Военному ведомству о разрешении «мужскому инородческому населению» взамен призыва на тыловые работы добровольно поступать на службу в казачьи части. Order by the Ministry of War permitting “male minority members” to voluntarily enlist to serve in Cossack units instead of being conscripted for logistical work.

Date: 1916-10-12 Source: RGIA,f.1292,op.1,d.1920,l.75
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-099.pdf

Приказ командующего войсками, генерал-адъютанта А.Н. Куропаткина о передаче Туркестанскому военно-окружному суду дела арестантов Джаркентской тюрьмы, обвиняемых в попытке совершения побега. Order by Adjutant-Gen. A. N. Kuropatkin, the troop commander, on the referral to the Turkestan Military District Court of the case of the arrested persons from Dzharkent Prison who are charged with an attempted escape.

Date: 1916-09-19 Source: RGVIA,f.1396,op.3,d.34,l.8-8ob
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-085.pdf

Приказ командующего войсками, генерал-адъютанта А.Н. Куропаткина о передаче Туркестанскому военно-окружному суду дела 48 «таранчинцев» с. Карам Верненского уезда Семиреченской области, обвиняемых в ограблении и убийстве волостного управителя А. Абдурасулева. Order by Adjutant-Gen. A. N. Kuropatkin, the troop commander, on the referral to the Turkestan Military District Court of the case of 48 “Taranchis” from the village of Karam in Verny Uezd, Semirechie Oblast, charged with robbing and murdering volost administrator A. Abdurasulev.

Date: 1916-09-25 Source: RGVIA,f.1396,op.3,d.34,l.15-16
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-088.pdf

Приказ командующего войсками, генерал-адъютанта А.Н. Куропаткина о передаче Туркестанскому военно-окружному суду дела «таранчинцев» Карамской волости Верненского уезда Семиреченской области И. Куванбакиева, К. Шамсутдинова, С. Ошурбакиева, обвиняемых в убийстве волостного управителя А. Абдурасулева. Order by Adjutant-Gen. A. N. Kuropatkin, the troop commander, on the referral to the Turkestan Military District Court of the case of Taranchis” from Karam Volost in Verny Uezd, Semirechie Oblast, I. Kuvanbakiev, K. Shamsutdinov and S. Oshurbakiev, charged with murdering volost administrator A. Abdurasulev.

Date: 1916-12-18 Source: RGVIA,f.1396,op.3,d.34,l.55-55ob
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-125.pdf

Приказ командующего войсками Туркестанского военного округа, генерал-адъютанта А.Н. Куропаткина о передаче Туркестанскому военно-окружному суду дела 20 «киргизов» Западно-Кастекской волости Верненского уезда, обвиняемых в совершении грабежей. Order by Adjutant-Gen. A. N. Kuropatkin, the troop commander of the Turkestan Military District, on the referral to the Turkestan Military District Court of the case of 20 “Kirgiz” from Zapadno-Kastekskaia Volost in Verny Uezd, charged with committing robberies.

Date: 1916-12-19 Source: RGVIA,f.1396,op.3,d.34,l.54-54ob
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-126.pdf

Приказ командующего войсками Туркестанского военного округа, генерал-адъютанта А.Н. Куропаткина о передаче Туркестанскому военно-окружному суду дела 11 «киргизов» Каракиинской волости Пишпекского уезда Семиреченской области, обвиняемых в вооруженных нападениях на русские селения, поджогах и грабежах. Order by Adjutant-Gen. A. N. Kuropatkin, the troop commander of the Turkestan Military District, on the referral to the Turkestan Military District Court of the case of 11 “Kirgiz” from Karakiinskaia Volost in Pishpek Uezd, Semirechie Oblast, charged with an armed assault on Russian settlements, counts of arson and robberies.

Date: 1916-12-28 Source: RGVIA,f.1396,op.3,d.34,l.54-54ob
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-129.pdf

Приказ командующего войсками Туркестанского военного округа, генерал-адъютанта А.Н. Куропаткина о передаче Туркестанскому военно-окружному суду дела «киргизов» Ргатинской волости Верненского уезда, обвиняемых в организации беспорядков. Order by Adjutant-Gen. A. N. Kuropatkin, the troop commander of the Turkestan Military District, on the referral to the Turkestan Military District Court of the case of “Kirgiz” from Rgatinskaia Volost in Verny Uezd, charged with organizing disorders.

Date: 1916-12-29 Source: RGVIA,f.1396,op.3,d.34,l.53-53ob
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-130.pdf

Приказ командующего войсками Туркестанского военного округа генерал-майора Л.Н. Черкеса войскам округа о необходимости поддержания мирных взаимоотношений между русским и местным населением в Семиреченской области. Order from Maj.-Gen. L. N. Cherkes, troop commander of the Turkestan Military District, on the necessity of maintaining peaceful relations between the Russian and local populations in Semirechie Oblast.

Date: 1917-06-28 Source: RGVIA,f.1396,op.2,d.2071,l.221-221ob
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-179.pdf

Представление прокурора Верненского окружного суда К.М. Вахрушева прокурору Ташкентской судебной палаты А.И. Адамову с приложением резолюции Временного военного суда в г. Верном в отношении 53 жителей Семиреченской области, обвиняемых в убийстве волостного управителя. Report from K. M. Vakhrushev, prosecutor of Verny District Court, to A. I. Adamov, prosecutor of the Tashkent Judicial Chamber, attaching the resolution of the Provisional Military Court in the town of Verny regarding 53 residents of Semirechie Oblast charged with murdering the volost administrator.

Date: 1917-02-27 Source: RGIA,f.1405,op.530,d.956,l.35,36-37ob
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-146.pdf

Представление прокурора Верненского окружного суда К.М. Вахрушева прокурору Ташкентской судебной палаты А.И. Адамову с приложением резолюции Временного военного суда в г. Верном в отношении 23 жителей Семиреченской области, принявших участие в «киргизском» восстании. Report from K. M. Vakhrushev, prosecutor of Verny District Court, to A. I. Adamov, prosecutor of the Tashkent Judicial Chamber, attaching the resolution of the Provisional Military Court in the town of Verny regarding 23 residents of Semirechie Oblast who took part in the “Kirgiz” uprising.

Date: 1917-02-27 Source: RGIA,f.1405,op.530,d.956,l.30,31-32
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-145.pdf

Представление прокурора Верненского окружного суда К.М. Вахрушева прокурору Ташкентской судебной палаты А.И. Адамову по делу о столкновении «киргизов» с воинским отрядом близ станицы Самсы. Report by K. M. Vakhrushev, prosecutor of the Verny District Court, to A. I. Adamov, prosecutor of the Tashkent Judicial Chamber, on the case of the clash of the “Kirgiz” with a military detachment near the village of Samsa.

Date: 1917-01-12 Source: RGIA,f.1405,op.530,d.956,l.11-12
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-134.pdf

Представление начальника Главного штаба генерала от инфантерии Н.П. Михневича в Военный совет об ассигновании 50 000 руб. на оказание продовольственной помощи «киргизам», бежавшим из Семиреченской области в пограничные китайские владения. Report from Infantry Gen. N. P. Mikhnevich, chief of the Main Staff, to the Military Council on the appropriation of 50,000 rubles to provide food assistance to the “Kirgiz” who fled from Semirechie Oblast to Chinese border possessions.

Date: 1917-02-06 Source: RGVIA,f.400,op.1,d.4639,l.18-18ob
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-138.pdf

Представление и.о. прокурора Верненского окружного суда В.И. Петровых прокурору Ташкентской судебной палаты А.И. Адамову по делу о нападении на Аксу-Чарынскую волостную канцелярию. Report from V. I. Petrovykh, acting prosecutor of the Verny District Court, to A. I. Adamov, prosecutor of the Tashkent Judicial Chamber, on the case of the assault on the Aksu-Charyn Volost office.

Date: 1917-02-13 Source: RGIA,f.1405,op.530,d.956,l.26-26ob
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-140.pdf

Представление и.о. заведующего переселенческим делом в Семиреченской области В.А. Гончаревского в Переселенческое управление министерства земледелия о волнениях «киргизов» в Семиреченской области. Report by V. A. Goncharevsky, acting manager of resettlement in Semirechie Oblast, to the Resettlement Office of the Ministry of Agriculture on the disorders among “Kirgiz” in Semirechie Oblast.

Date: 1916-11-17 Source: RGIA,f.396,op.7,d.764,l.55-69
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-117.pdf

Представление военного министра М.А. Беляева в Совет министров об ассигновании 50 000 руб. на оказание продовольственной помощи «киргизам», бежавшим из Семиреченской области в пограничные китайские владения. Report by Minister of War M. A. Beliaev to the Council of Ministers on the appropriation of 50,000 rubles to provide food assistance to the “Kirgiz” who fled from Semirechie Oblast to Chinese border possessions.

Date: 1917-02-26 Source: RGVIA,f.400,op.1,d.4639,l.33,34,35
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-144.pdf

Предписание товарища министра юстиции А.С. Зарудного Туркестанскому генерал-губернатору А.Н. Куропаткину о прекращении всех уголовных дел в отношении участников «киргизского» восстания. Order from Deputy Justice Minister A. S. Zarudny to Turkestan governor-general A. N. Kuropatkin to terminate all criminal cases against participants in the “Kirgiz” uprising.

Date: 1917-03-14 Source: RGIA,f.1405,op.530,d.1068,l.25
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-156.pdf

Предписание министра юстиции А.Ф. Керенского Туркестанскому генерал-губернатору А.Н. Куропаткину о приостановке исполнения смертных приговоров, вынесенных военными судами в отношении участников «киргизского» восстания. Order from Minister of Justice A. F. Kerensky to Turkestan governor-general A. N. Kuropatkin to suspend the implementation of death sentences imposed by military courts on participants in the “Kirgiz” uprising.

Date: 1917-03-13 Source: RGIA,f.1405,op.530,d.1068,l.22
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-155.pdf

Предписание канцелярии военного министра Главному штабу о выделении 100 тыс. рублей на продовольственную помощь «киргизам», бежавшим из Семиреченской области в пограничные китайские владения. Order from the office of the minister of war to the Main Staff on the allocation of 100,000 rubles for food assistance for the who fled from Semirechie Oblast to Chinese border possessions.

Date: 1917-04-26 Source: RGVIA,f.400,op.1,d.4639,l.46
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-172.pdf

Предписание Временного правительства военному министру А.И. Гучкову об отмене распоряжения Туркестанского генерал-губернатора А.Н. Куропаткина о конфискации земель у «киргиз» Семиреченской области. Order from the Provisional Government to Minister of War A. I. Guchkov rescinding the directive of Turkestan governor-general A. N. Kuropatkin on the confiscation of lands from the “Kirgiz” in Semirechie Oblast.

Date: 1917-04-17 Source: RGVIA,f.400,op.1,d.4548,l.88-88ob
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-169.pdf

Предписание военного министра генерала от инфантерии Д.С. Шуваева Туркестанскому генерал-губернатору генералу от инфантерии А.Н. Куропаткину о создании особого временного военного суда для рассмотрения дел восставших. Order of Infantry Gen. D. S. Shuvaev, the Minister of War, to Infantry Gen. A. N. Kuropatkin, governor-general of Turkestan, on the creation of a special provisional military court to hear cases involving insurgents.

Date: 1916-07-17 Source: RGVIA,f.400,op.1,d.4546,ch.1,l.179-179ob
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-013.pdf

Правила о призыве войск для содействия гражданским властям. Rules on the call-up of troops to assist the civilian authorities

Date: 1906-02-07 Source: Polnoe sobraniie zakonov Rossiiskoi imperii. Sobraniie 3, t. XXVI
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-004.pdf

Правила о порядке использования инородцев, привлекаемых по реквизиции для работ внутри Империи на государственную оборону. Rules on the use of minority members under a requisition for work inside the Empire for national defense.

Date: 1916-10-29 Source: RGVIA,f.165,op.1,d.1564,l.1-2ob
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-107.pdf

Постановление центрального войскового Семиреченского казачьего исполнительного комитета о ходе «киргизского» восстания и возмещении убытков от него. Resolution of the Central Semirechie Army Cossack Executive Committee on the development of the “Kirgiz” uprising and compensation for losses from it.

Date: 1917-05-15 Source: RGVIA,f.400,op.1,d.4639,l.67-70
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-175.pdf

Постановление Временного правительства об оказании помощи пострадавшим от «киргизского мятежа» в Семиреченской области. Resolution of the Provisional Government on providing assistance to those affected by the “Kirgiz rebellion” in Semirechie Oblast.

Date: 1917-09-30 Source: RGVIA,f.400,op.1,d.4639,l.176-176ob
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-185.pdf

Положение об управлении Туркестанского края. Правила о введении поземельно-податного устройства в Туркестанском крае. Statute on Administration of Turkestan Krai. Rules on the imposition of a land-based tax system in Turkestan Krai.

Date: 1886-06-12 Source: Polnoe sobraniie zakonov Rossiiskoi imperii. Sobraniie 3, t. VI
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-001.pdf

Положение об управлении областей Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской и об изменении некоторых статей Положения об управлении Туркестанского края. Statute on administration of the Akmolinsk, Semipalatinsk, Semirechie, Uralsk and Turgai oblasts and the revision of certain clauses of the Statute on Administration of Turkestan Krai.

Date: 1891-03-25 Source: Polnoe sobraniie zakonov Rossiiskoi imperii. Sobraniie 3, t. XI
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-002.pdf

По зову времени Answering the call of time

From the publisher: М.Бекматов - личность в нашей республике известная. Он участник Великой Отечественной войны, долгое время проработавший на ответственных должностях в различных партийных и хозяйственных органов г.Куляба и Кулябской области. Сейчас он на пенсии. Но несмотря на это продолжает активную жизненную позицию. На суд читателя он представляет свою документальную повесть, в которой подробно рассказывает о тех русских людях, которые в трудные для Таджикистана годы приехали в Таджикистан и помогали в его становлении и развитии. Многие из них также как и автор повести трудились в высших партийных и хозяйственных органах власти. Mirzo Bekmatov was born in 1924 in Shurabad district. He worked as a teacher and joined the Red Army in 1943, earning a commission as an officer. He later made a career as a party official, serving as First Secretary of the Kulyab Oblast from 1965-1974. This book is meant to honor Russians who came to Tajikistan during the Soviet period as party officials, engineers, or other specialists.
Date: 2010 Source: Bekmatov, Mirzo. Po zovu vremeni. Dushanbe: Irfon, 2010.
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/TajMem/TajMem_018.pdf
Transcription

Плотина
The Dam

From the publisher: На протижении почти тридцати лет, от начала стройки до пуска первых электроблоков Нурекской ГЭС, одной из крупнейших электростанций на юге страны, работал автор этой книги – П.И. Горбачев, вначале секретарем парткома на строительстве ГЭС, а затем первым секретарем Нурекского горкома партии. В своей книги он рассказывает об основных этапах становления многонационального коллектива Всесоюзной ударной комсомольской стройки, делится накопленным опытом партийной работы, повествует о людях, нравственно выросших в атмосфере созидательного труда. Книга рассчитана на массового читателя. Pavel Gorbachev was a party official who spent most of his career working on the Nurek Dam in Tajikistan, first as secretary of the party committee and eventually as the first secretary for the city of Nurek. He played an important role coordinating the construction of the dam, the development of Nurek as a city, and relations with the surrounding villages. The memoir covers issues such as city-village relations, mobilization of labor, and the role of party activists on construction site.
Date: 1980 Source: Gorbachev, Pavel. Plotina. Moscow: Politizdat, 1980.
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/TajMem/TajMem_050.pdf
Transcription

Письмо частного поверенного А.Д. Триерса министру юстиции А.Ф. Керенскому по вопросу о смягчении приговоров Временного военного суда в г. Верном в отношении участников восстания в Семиреченской области. Letter from A. D. Triers, a chamber counsel, to Minister of Justice A. F. Kerensky on the question of mitigating the sentences of the Provisional Military Court in the town of Verny in regard to the participants in the uprising in Semirechie Oblast.

Date: 1917-03-07 Source: RGIA,f.1405,op.530,d.956,l.42,43,44
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-147.pdf

Письмо управляющего Третьим политическим отделом В.О. фон Клемма политическому агенту в Бухаре А.К. Беляеву о введении на территории Туркестана и других окраин трудовой повинности без ведома и участия Министерства иностранных дел, Главного штаба и Туркестанского генерал-губернатора с указанием оповестить население Бухарского ханства, что оно призыву на трудовые работы не подлежит. Letter from V. O. von Klemm, a manager of the Third Political Department, to A. K. Beliaev, the Foreign Ministry's political agent in Bukhara, on the imposition in Turkestan and other outlying regions of labor conscription without the knowledge or participation of the Foreign Ministry, the Main Staff or the Turkestan governor-general, instructing him to inform the populace of the Khanate of Bukhara that it is not subject to be conscripted for work projects.

Date: 1916-07-16 Source: AVPRI,f.Sredneaziatskii stol,op.486,d.185,l.246
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-012.pdf

Письмо уполномоченных от татар г. Андижана М. Сафарова, Х. Енгулатова, А. Нурмухамедова председателю Совета министров Б.В. Штюрмеру с просьбой о снятии запрета на продажу железнодорожных билетов для татар. Letter from authorized representatives of the city of Andizhan, M. Safarov, Kh. Yengulatov and A. Nurmukhamedov, to B. V. Shtiurmer, chairman of the Council of Ministers, requesting that the ban on the sale of railway tickets for Tatars be lifted.

Date: 1916-07-24 Source: RGVIA,f.400,op.1,d.4546,ch.1,l.171-171ob
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-017.pdf

Письмо туркестанского генерал-губернатора А.Н. Куропаткина министру юстиции А.Ф. Керенскому по вопросу о смертных приговорах, вынесенных военными судами в отношении участников «киргизского» восстания. Letter from Turkestan governor-general A. N. Kuropatkin to Minister of Justice A. F. Kerensky on the question of the death sentences imposed by military courts on participants in the “Kirgiz” uprising.

Date: 1917-03-10 Source: RGIA,f.1405,op.530,d.1068,l.23
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-150.pdf

Письмо туркестанского генерал-губернатора А.Н. Куропаткина министру юстиции А.Ф. Керенскому и военному министру А.И. Гучкову по вопросу о прекращении части следственных дел в отношении участников «киргизского» восстания. Letter from Turkestan governor-general A. N. Kuropatkin to Minister of Justice A. F. Kerensky and Minister of War A. I. Guchkov on the question of dropping a portion of the investigative cases against participants in the “Kirgiz” uprising.

Date: 1917-03-08 Source: RGIA,f.1405,op.530,d.1068,l.28,29
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-148.pdf

Письмо мусульманского совета Семиреченского края Временному правительству и исполнительному комитету совета солдатских депутатов о бедственном положении «киргиз». Letter from the Muslim Council of Semirechie Krai to the Provisional Government and the executive committee of the Council of Soldiers’ Deputies on the calamitous situation of the “Kirgiz.”

Date: 1917-06-30 Source: RGVIA,f.400,op.1,d.4639,l.110
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-180.pdf

Письмо из г. Верного в газету «Время» (Петроград) о положении в Средней Азии. 21–22 октября 1916 г. Letter from town of Verny to the newspaper Vremia (Petrograd) on the situation in Central Asia. 21-22 October 1916.

Date: 1916-10-22 Source: RGVIA,f.400,op.1,d.4521,l.66-66ob
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-105.pdf

Письмо и.о. вице-директора Первого департамента Министерства юстиции Г.В. Парфенова частному поверенному из г. Верного А.Д. Триерсу о применении указа Временного правительства об общей политической амнистии к делам о «киргизских беспорядках». Letter from G. V. Parfenov, acting deputy director of the First Department of the Ministry of Justice, to A. D. Triers, a chamber counsel from the town of Verny, on the application of the decree of the Provisional Government on a general political amnesty to cases involving the “Kirgiz disorders.”

Date: 1917-03-13 Source: RGIA,f.1405,op.530,d.956,l.41
https://islamperspectives.org/rpi/plugins/Dropbox/files/1916_R/Rosarkhiv_images_PDFs/1916-R-153.pdf